Mijn nieuwsbrief 7, juni 2016

Mijnnieuwsbrief  (7e van schooljaar 2015-2016)         

 

 

 • Dinsdag 28 juni is de diploma-uitreiking voor de groepen 3 tot en met B7 (met uitzondering van de schoolverlaters). Een middag om met trots naar uit te kijken! Je hebt er hard voor gewerkt. Gefeliciteerd! Jij en je ouders worden hierbij van harte uitgenodigd om de diploma-uitreiking bij te wonen. De diploma-uitreiking is om 13.20. ‘S morgens ben je vrij. De stages gaan wel gewoon door. Loop je stage en heb je ook een diploma gehaald neem dan contact op met je mentor om te kijken wat mogelijk is.

 

 • Dinsdagavond 28 juni is het schoolverlatersfeest! Er is dan een barbecue en er zijn warme woorden ten afscheid. Een mijlpaal. Een groot aantal jongeren verlaat de school met een baan of een vervolgopleiding. Leerlingen die de school verlaten krijgen op die avond hun behaalde diploma’s.

 

 • De driehoeksgesprekken voor jullie en jullie ouders/verzorgers zijn gestart. Het tweede rapport wordt dan meegegeven.

 

 • Er zijn al 26 nieuwe leerlingen aangemeld! Ze zijn bij ons op de open morgen van 8 juni geweest om kennis te maken met Mijnschool.

 

 • De ouderejaars zijn op zeilkamp geweest in Balk! Het was een gezellige en geslaagde afsluiting van de schooltijd met elkaar.

 

 • Jullie tweedeklassers hebben (bijna) allemaal een certificaat ontvangen voor de MAS (Maatschappelijke Stage) die jullie dit jaar hebben gelopen. Gefeliciteerd!

 

 • Maandag 4 juli is het afscheid van meneer van den Berg en meneer Luesken. Beiden gaan met pensioen na jaren met plezier voor de klas te hebben gestaan. Hopelijk mag u beiden in volle gezondheid van deze nieuwe periode gaan genieten.

 

 • De sportdag zal 5 juli in Lelystad zijn! Dus, als jij in de eerste, tweede of derde zit…..laat je sportieve kant zien! Dit zal de laatste dag van dit schooljaar zijn! Jullie vakantie begint dan dus al!

 

 

 • Het nieuwe schooljaar begint in de week van 22 augustus. Jullie krijgen nog een uitnodiging voor je eerste coachingsgesprek!

 

 • Volgend schooljaar krijg je een schoolagenda van Mijnschool. In welke klas je ook zit. Leren plannen zal een onderdeel worden van dat wat je gaat leren.

 

 • Sommige ouders waren niet op de hoogte van de extra kosten voor de branche-examens, onze excuses daarvoor.

 

 • Alvast een zonnige zomervakantie en de hartelijke groeten van het hele team van Mijnschool.