Mijn vakanties

Vakanties cursusjaar 2021 – 2022

Herfstvakantie:
18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie:
27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie:
28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Goede vrijdag en Tweede paasdag: 15 april t/m 18 april 2022

Meivakantie:
25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart:
26 mei en 27 mei 2022

Pinksteren:
6 juni 2022

Zomervakantie:
11 juli t/m 19 augustus 2022

De zomervakantie voor het voortgezet onderwijs duurt 6 weken.
De school mag buiten deze vermelde vakantiedagen geen vakantie toestaan. Alle aanvragen daarvoor gaan in overleg met de leerplichtambtenaar.

Copyright 2022 MijnSchool