Mijn vakanties

Vakanties cursusjaar 2022 – 2023

Herfstvakantie
ma. 22 – 10 – 2022 t/m vr. 30 – 10 – 2022

Kerstvakantie
ma. 24 – 12 – 22 t/m vr. 08 – 01 – 2023

Voorjaarsvakantie
ma. 25 – 02 – 2023 t/m vr. 05 – 03 – 2023

Goede Vrijdag en 2e Paasdag
07 en 10 april

Meivakantie
ma. 22 – 04 – 2023 t/m vr. 07 – 05 – 2023

Hemelvaart
18 en 19 mei

Pinkstervakantie
29 mei

Zomervakantie
ma. 08 – 07 – 2023 t/m vr. 20 – 08 – 2023

De zomervakantie voor het voortgezet onderwijs duurt 6 weken.
De school mag buiten deze vermelde vakantiedagen geen vakantie toestaan. Alle aanvragen daarvoor gaan in overleg met de leerplichtambtenaar.

Copyright 2023 MijnSchool