Mijn vakanties

Vakanties cursusjaar 2023 – 2024

Herfstvakantie:
16 oktober t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie:
25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie:
19 februari t/m 23 februari 2024

Goede vrijdag en Tweede paasdag: 29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie:
29 april t/m 10 mei 2024

Hemelvaart: 9 mei (valt in de meivakantie)

Pinksteren:
29 mei 2024

Zomervakantie:
15 juli t/m 25 augustus 2024

De zomervakantie voor het voortgezet onderwijs duurt 6 weken.
De school mag buiten deze vermelde vakantiedagen geen vakantie toestaan. Alle aanvragen
daarvoor gaan in overleg met de leerplichtambtenaar.

Copyright 2024 MijnSchool