Mijn vakanties

Vakanties cursusjaar 2019 – 2020

Herfstvakantie:
21 oktober t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie:
23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie:
24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

Meivakantie:
27 april t/m 5 mei 2020

Hemelvaart;
21 mei en 22 mei 2020

Pinksteren
1 juni 2020

Zomervakantie:
20 juli t/m 28 augustus 2020

De zomervakantie voor het voortgezet onderwijs duurt 6 weken.
De school mag buiten deze vermelde vakantiedagen geen vakantie toestaan. Alle aanvragen daar-voor gaan in overleg met de leerplichtambtenaar.

Copyright 2020 MijnSchool