Mijn vakanties

Vakanties cursusjaar 2020 – 2021

Herfstvakantie:
19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie:
21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie:
22 februari 2021 t/m 26 februari 2021

Meivakantie:
26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaart;
13 mei en 14 mei 2021

Pinksteren
24 mei 2021

Zomervakantie:
19 juli t/m 27 augustus 2021

De zomervakantie voor het voortgezet onderwijs duurt 6 weken.
De school mag buiten deze vermelde vakantiedagen geen vakantie toestaan. Alle aanvragen daar-voor gaan in overleg met de leerplichtambtenaar.

Copyright 2021 MijnSchool