Mijn vakanties

 

Vakanties cursusjaar 2018 – 2019

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

25 februari 2019 t/m 1 maart 2019

Meivakantie

19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 mei en 31 mei 2019

Pinkstervakantie

10 juni 2019

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus 2019

De zomervakantie voor het voortgezet onderwijs duurt 6 weken.
De school mag buiten deze vermelde vakantiedagen geen vakantie toestaan. Alle aanvragen daar-voor gaan in overleg met de leerplichtambtenaar.

Copyright 2019 MijnSchool