NT-2 Nederlands als tweede taal

NT2-begeleiding binnen het praktijkonderwijs; voor een veranderende doelgroep.

Het wordt steeds beter vormgegeven, de NT2-begeleiding die wij aanbieden op Mijnschool. Maar voor wie is deze begeleiding? En wat zetten wij in om hen zo goed mogelijk te ondersteunen? De doelgroep verandert Wij merken dat steeds meer leerlingen van de ISK worden doorverwezen naar het praktijkonderwijs. Deze kinderen wonen meestal korter dan 3 jaar in Nederland en hebben een duidelijke onderwijszorgbehoefte; ‘Help mij om de Nederlandse taal beter te beheersen’. In veel van onze klassen zitten nu kinderen die afkomstig zijn uit een ander land zoals; Somalië, Syrië, maar ook Polen, Kosovo, Hongarije en Turkije. Het is voor deze kinderen lastiger om onze lessen goed te kunnen volgen. Het ontbreekt hen aan voldoende woordenschat en soms gaat een groot gedeelte van de instructie aan hen voorbij. Om deze kinderen te kunnen ondersteunen is er NT2-begeleiding (= Nederlands als tweede taal) mogelijk gemaakt op Mijnschool. Deze begeleiding kan ook worden ingezet bij kinderen met een buitenlandse achtergrond die wel op een Nederlandse basisschool hebben gezeten, maar thuis weinig / geen Nederlands praten. Wat zetten wij in?

Er is en wordt veel nagedacht over hoe we de NT2-begeleiding het beste kunnen vormgeven. Er is een leerlijn gemaakt en er staan doelen beschreven. Het hoofddoel van de NT2-begeleiding is dat kinderen uiteindelijk probleemloos kunnen meedraaien in hun eigen PRO-klas. Maar er zijn natuurlijk ook kleinere doelen, zoals; het verbeteren van schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en woordenschat. Ook kan het zo zijn dat een leerling zelf naar ons toe komt met zijn eigen leerdoel, bijvoorbeeld; het halen van de horeca-toets die belangrijk is voor zijn opleiding. De leerlingen worden op niveau ingedeeld bij hun begeleider. Dit baseren we op resultaten van een NT2 leestoets op A1 niveau (Europees Referentiekader www.erk.nl) en informatie die wij meekrijgen vanuit de ISK. Wij werken op school richting A2 niveau. Ter vergelijking: (richting A2 betekent hetzelfde als op weg naar 1F)

Er zijn materialen aangeschaft en kinderen kunnen (zelfstandig) aan de slag in werkboekjes (ook i.c.m. hun eigen mp3-speler), maar ook op de computers of op de tablets. Materialen die wij o.a. tot onze beschikken hebben zijn; Muiswerk (voor kinderen die langer in Nederland zijn), Op Weg (richting A1 niveau), Horen Zien en Schrijven (ook digitaal), Eenvoudige basisgrammatica, leesboekjes van Eenvoudig communiceren, Schrijven in Nederland en Op Schrift. Tevens maken wij handig gebruik van leesmoeders en stagiair(e)s, de Mijnschooljob en laten we kinderen tijdens het keuze-uur bij hun mentor Nederlands oefenen. Wij zijn bezig om de voortgang van NT2-leerlingen op een correcte manier vast te leggen in het OPP, zodat wij hun ontwikkeling niet uit het oog verliezen. Tips of voorbeelden van hoe andere (PRO)scholen dit doen zijn altijd welkom!

Copyright 2021 MijnSchool