NT-2 Nederlands als tweede taal

Op MijnSchool stromen regelmatig leerlingen in die afkomstig zijn uit andere landen. Zo hebben we bijvoorbeeld leerlingen uit; Somalië, Syrië en Turkije maar ook uit Portugal of Polen. Een aantal van deze leerlingen wordt naar ons doorverwezen vanuit het ISK. Meestal wonen deze kinderen korter dan 3 jaar in Nederland en hebben een zij een duidelijke onderwijsbehoefte op het gebied van de Nederlandse taal.

Ben jij een leerling uit een anderstalig land?
Dan kun je voor het leren van de Nederlandse taal bij ons gebruik maken van de lessen NT2. Voor het begrijpen van een instructie en het kunnen maken van een opdracht is het belangrijk dat je voldoende Nederlandse woorden kent en ook de betekenis ervan. Tijdens de NT2 lessen proberen we je daarbij te begeleiden en de dagelijkse taal van het Nederlands zo goed mogelijk aan te leren. Je kunt dan de lessen veel beter volgen en begrijpen. De NT2 lessen zijn vooral gericht op begrijpen, dus dat je het Nederlands kunt verstaan en lezen, maar ook het gebruiken ervan, dat je een gesprek kunt voeren en een briefje kunt schrijven.

Soms zetten we de NT2 begeleiding ook in bij leerlingen met een buitenlandse achtergrond die wel op een Nederlandse basisschool hebben gezeten, maar thuis weinig / geen Nederlands praten. Leerlingen die al in de beroepsvorming zitten ( klas 3 en hoger) kunnen extra begeleiding krijgen bij de opdrachten die behoren tot hun opleiding of stage-leerdoelen. De lessen worden verzorgd door mevr. Jansma en mevr. Habash.

Tijdens de NT2 lessen wordt er met diverse materialen gewerkt:
• Muiswerk (computerprogramma)
• Op Weg (richting A1 niveau)
• Horen Zien en Schrijven
• Eenvoudige basisgrammatica
• Leesboekjes van Eenvoudig communiceren
• Schrijven in Nederland
• Nieuwsbegrip/ Nieuwsrekenen voor Nieuwkomers

CUMA-training: komend schooljaar 2021-2022 bieden we een beperkt aantal leerlingen een culturele-maatschappelijke training om zich sneller thuis te voelen in Nederland. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan een bezoek aan het station met informatie over hoe je met de trein reist of extra uitleg over de feestdagen in Nederland. Deze leerlingen worden door NT2-docent in overleg met de mentor hiervoor uitgenodigd.

Copyright 2024 MijnSchool