Mijn uitstroomprofiel

 

Mijn uitstroomprofiel

Een uitstroomprofiel bereidt jou voor op doorstroming naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding.

Het uitstroomprofiel wordt elk half jaar vastgesteld tijdens de leerlingbespreking.
Er zijn de volgende uitstroomprofielen:
A- Dagbesteding
B- Beschutte werkplek
C- Vrije bedrijf met begeleiding van de Sociale Dienst, een loonkostensubsidie en/of begeleiding door een jobcoach.
D- Werken in het vrije bedrijf
E- 4 Dagen werken, 1 dag leren op het ROC (BBL-route)
F- 5 Dagen leren (BOL-route)

Met een uitstroomprofiel A, B of C heb je recht op extra ondersteuning. Je wordt daarom in samenwerking met je ouder(s), verzorger(s) ingeschreven bij het doelgroepenregister als dat nodig is. Dit doen wij om zo optimaal gebruik te kunnen maken van verschillende vormen van ondersteuning na de schoolperiode.

 

Copyright 2024 MijnSchool