Mijn lesrooster

 

Mijn Lesrooster

Op Mijnschool wordt gewerkt met lesperiodes van 9 en/ of 18 weken:

periode 1: september tot en met oktober
periode 2: november tot en met januari
periode 3: februari tot en met medio april
periode 4: medio april tot en met einde schooljaar

Dit betekent dat je twee tot vier keer een nieuw individueel rooster krijgt. Je rooster staat in Presentis.

De lestijden zijn:

1e    8.30-9.20
2e    9.20-10.15
pauze
3e    10.35-11.30
4e    11.30-12.25
pauze
5e    12.55-13.50
6e    13.50-14.45

Beste ouders en leerlingen. Vanaf 2 juni 2020 zijn de start- en eindtijden van alle lessen aangepast!

Klassen 1 en 2:      8.30-14.00 uur

Klassen 3 t/m 5    9.00-14.30 uur

Copyright 2020 MijnSchool