Mijn lesrooster

 

Mijn Lesrooster

Op Mijnschool wordt gewerkt met lesperiodes van 9 en/ of 18 weken:

periode 1: september tot en met oktober
periode 2: november tot en met januari
periode 3: februari tot en met medio april
periode 4: medio april tot en met einde schooljaar

Dit betekent dat je twee tot vier keer een nieuw individueel rooster krijgt. Je rooster staat in Presentis.

De lestijden zijn:

1e    8.25-9.25
2e    9.25-10.20
pauze
3e    10.40-11.35
4e    11.35-12.30
pauze
5e    13.00-13.55
6e    13.55-14.45

Copyright 2024 MijnSchool