Oudercontact met mentor en school

Voorlichtingsavonden

De school organiseert de volgende infoavonden:
-familiebarbeque voor ouders, leerlingen en medewerkers
-multimedia en alcoholpreventie
-opleidingen en stage
-UWV en andere organisaties
Deze avonden worden vermeld in de nieuwsbrief en op de kalender van de schoolsite.

Speciale data

Tijdens de openingsavond op Mijnschool ontvangt u een brief met daarin alle belangrijke data. Ook in de nieuwsbrief (deze verschijnt 4x per jaar) worden de belangrijkste activiteiten vermeld.

Mijn ontwikkel Plan (MOP) en het driehoeksgesprek

Een leerling krijgt tweemaal per jaar een coachingsgesprek waarin de leerdoelen voor het jaar met de coach worden vastgelegd in Mijn Ontwikkel Plan. De doelen en behaalde resultaten worden tijdens het jaarlijkse driehoeks-gesprek door de leerling besproken met de ouder/ verzorger en coach. Dit gesprek vindt plaats op school.
Een leerling kan ook kiezen voor een keuzevak indien het rooster dit toelaat. De leerling krijgt dan binnen het reguliere rooster de mogelijkheid om zelfstandig aan een keuzevak te werken.

Contact met de mentor

De mentor is tijdens zijn werkdagen bereikbaar via de mail.
De mailadressen staan hier en in de schoolgids. Indien u iets telefonisch wilt bespreken met de mentor kan dit voor en na de lessen.
Tijdens de zomervakantie beantwoordt de mentor uw mail aan het einde van de laatste vakantieweek (vrijdag). Bij zeer dringende zaken (ongevallen e.a.) kunt u het noodnummer bellen dat staat vermeld in de schoolgids. De werkdagen van een medewerker staan onder in de mail vermeld.

Het uitstroomprofiel

Het uitstroomprofiel wordt elk half jaar vastgesteld tijdens de leerlingbespreking. Een uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op doorstroming naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding.

Copyright 2024 MijnSchool