Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is € 75, – per leerling per schooljaar. Heeft u een tweede kind op school hebben dan wordt voor dit kind € 15, -gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor schoolzaken die niet worden betaald door de overheid. De inkomsten en uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd. De school brengt geen kosten in rekening voor boeken.

De ontvangen vrijwillige ouderbijdrage van 2019- 2020 bedroeg 6500 euro. De vrijwillige bijdrage is niet verplicht voor ouders. Het ontvangen bedrag is besteed aan: Een nieuwe voetbaltafel voor in de kantine, extra niet bekostigde leermiddelen zoals beschermende kleding voor het vak metaal en houtbewerking, de herbestrating en groen-aankleding van het plein, de diplomering en de buitenschoolse groepsactiviteiten. Indien u vragen hebt over de vrijwillige ouderbijdrage en/ of de betaling, dan kunt u contact opnemen met dhr. E.J. van der Meer.

Copyright 2024 MijnSchool