Mijn stage

 

Stage en werk op Mijnschool

In de klassen 2 bereiden wij leerlingen voor op de stage door:

  • lesmateriaal over stage
  • stagevoorlichting

In de klassen 3 (het arbeidsvoorbereidende jaar) door:

  • lessen arbeidssimulatie en arbeidstraining
  • in groepsverband te gaan wereken onder leiding van een leerkracht in een bedrijf
  • in kleine groepjes stage te gaan lopen in een bedrijf

In de klassen 4 (arbeidsoriënterende stage) door:

  • 1 of 2 dagen in de week stagelopen in een bedrijf
  • een stagevoorlichtingsavond georganiseerd voor leerlingen en ouders/verzorgers

In de klassen 5 (plaatsingsstage) door:

  • het uitbreiden van het aantal stagedagen naar 3 tot 4 dagen per week

Leerlingen krijgen van school een stagemap mee waarin de stagebegeleider van het bedrijf opschrijft wat de leerling heeft gedaan. De stagebegeleider noteert ook hoe de leerling heeft gepresteerd en zijn eventuele leerpunten. Indien een leerling een opleiding volgt, dan krijgt de leerling vakgerichte opdrachten mee. Op school wordt de stage wekelijks met leerlingen besproken. Stageleerkrachten bezoeken regelmatig het stagebedrijf en bespreken onder andere de werkhouding, de motivatie en de interesse van de leerling.

Thomas . Amitech (4)

 

Copyright 2021 MijnSchool