Mijn stage

Stage en werk op Mijnschool

In de klassen 2 bereiden wij jou voor op de stage door:

  • lesmateriaal over stage
  • stagevoorlichting

In de klassen 3 (het arbeidsvoorbereidende jaar) door:

  • lessen arbeidssimulatie en arbeidstraining
  • in groepsverband te gaan wereken onder leiding van een leerkracht in een bedrijf
  • in kleine groepjes stage te gaan lopen in een bedrijf

In de klassen 4 (arbeidsoriënterende stage) door:

  • 1 of 2 dagen in de week stagelopen in een bedrijf
  • een stagevoorlichtingsavond georganiseerd voor leerlingen en ouders/verzorgers

In de klassen 5 (plaatsingsstage) door:

  • het uitbreiden van het aantal stagedagen naar 3 tot 4 dagen per week

Je krijgt van school een stagemap mee waarin de stagebegeleider van het bedrijf opschrijft wat je hebt gedaan. De stagebegeleider noteert ook hoe je hebt gepresteerd en je eventuele leerpunten. Als je een opleiding volgt krijg je  vakgerichte opdrachten mee. Je stage wordt wekelijks besproken op school. Je stageleerkracht bezoekt regelmatig je stagebedrijf en bespreekt je werkhouding, je motivatie en je interesse.

Thomas . Amitech (4)

Copyright 2024 MijnSchool