Klas 4 en 5

De branche-opleiding

In de groepen 4 en 5 volg je een branchegerichte opleiding waarmee je kunt uitstromen richting duurzame arbeid. In elk leerjaar word je gevolgde opleiding afgesloten met een branche-examen. Per leerjaar kies je waar mogelijk 1 opleiding gekoppeld aan een sector en een bijbehorende stage.

Het VCA programma kan in de groepen 4 en 5 extra worden gevolgd.
De branche-erkenning VCA is staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om je veilig te leren werken.

Voor de externe toetsing van een branche-opleiding wordt een bijdrage gevraagd aan de ouders/ verzorgers.

Stage

Stage is in de groepen 4 en 5 een belangrijk onderdeel van je lesprogramma. De stage in de groepen 4 is gericht op het leren ontdekken van je eigen beroepsmogelijkheden en voorkeuren. In de groepen 5 is de stage gericht op het vinden van een passende baan. De meeste leerlingen zijn bemiddeld naar een baan op het moment dat zij de school verlaten.

Doelgroepenregister

Een groot aantal leerlingen heeft behoefte aan extra ondersteuning op de werkvloer.
Zij worden aangemeld bij het doelgroepenregister. Dit om zo optimaal gebruik te kunnen maken van verschillende vormen van ondersteuning na de schoolperiode.

De aanmelding vindt plaats in overleg met de ouders/ verzorgers.

IQ onderzoek schoolverlaters

In het laatste jaar van MijnSchool hebben de leerlingen de mogelijkheid om een IQ onderzoek te doen. In het onderzoek maakt de orthopedagoog gebruik van een IQ test. Het eindverslag bevat ook de recente ontwikkeling van de leerling op gebied van werkhouding, de vooruitgang op stage en de toetsen van school. Lees meer in deze brief voor ouders, leerlingen en verzorgers.

Stage bij winkelbedrijf

Copyright 2024 MijnSchool