Mijn Lesboeken

 

Lesboeken

Op Mijnschool gebruiken we veelal de boeken van StruX. De boeken van StruX die wij gebruiken zijn geschreven voor het praktijkonderwijs. Naast StruX gebruiken we ook andere lesmethoden. We vinden het belangrijk dat lesmateriaal op het juiste niveau wordt aangeboden. Taal en rekenen wordt daarnaast ook aangeboden op de tablet. Voor de branche-opleidingen is er speciaal lesmateriaal.

Copyright 2019 MijnSchool