Mijn zorg

 

Jij bent uniek!

Op Mijnschool ben je uniek. Je mag zijn wie je bent. Dit betekent dat we op Mijnschool met respect met je omgaan. We discrimineren niet op je geloof, je afkomst of je geaardheid. Wij geloven dat ieder mens voor God gelijk is.

Sommige onderwerpen kunnen lastig zijn om te bespreken, maar bij je mentor of de vertrouwenspersoon kun je jouw verhaal vertellen.

Op Mijnschool kan je als leerling of ouder/ verzorger, rekenen op de zorg van een vast team met enthousiaste medewerkers. Welke mensen je met welke problemen kunnen helpen, kan je hieronder lezen.

 

Leerling-problemen

Als je een probleem hebt kan je terecht bij je mentor. Je mentor vult indien nodig een zorgformulier in. Dit formulier wordt ingeleverd bij de zorgcoördinator. Het zorgformulier en de hulpvraag wordt besproken in de commissie van begeleiding. Aan de commissie van begeleiding nemen deel:
• schoolmaatschappelijk werker;
• orthopedagoog, generalist;
• intern begeleider;
• zorgcoördinator;
• eventueel de schoolarts.

Zorg Advies Team

Naast de commissie van begeleiding kennen we ook het Zorg Advies Team. In dit team worden problemen aangaande de leerplicht, alcohol/drugsgebruik en justitiële zaken besproken. Aan het ZAT nemen deel:
• de zorgcoördinator;
• de ambtenaar leerplichtzaken;
• de politie (jeugd en preventie);
• een medewerker van Tactus;
• een medewerker van Bureau Jeugdzorg;
• de schoolarts.
We hopen hiermee meer zorg te kunnen besteden aan de leerlingen die dit nodig hebben. Uiteraard worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van dit overleg en de daaruit voortkomende besluiten/adviezen.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen thuis en school. Zij kan ouders helpen bij opvoedingsvraagstukken en de zorg die daarbij nodig is. Ook begeleidt zij leerlingen die de school hebben verlaten door het bieden van nazorg. De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam.

Orthopedagoog/generalist

De orthopedagoog/generalist test uw kind tijdens de schoolloopbaan. Op basis van de resultaten geeft zij u in samenspraak met de mentor advies over de mogelijkheden en benodigde begeleiding van uw kind.
Ook is zij gespecialiseerd in het geven van diverse trainingen om het zelfvertrouwen van uw kind te versterken. De orthopedagoog maakt deel uit van het zorgteam.

Veiligheidscoördinator

Binnen onze school is een veiligheidscoördinator aanwezig. Deze is onder andere verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Hierbij kunt u denken aan de volgende taken:
• het bespreken van grensverleggend en grensoverschrijdend gedrag;
• het hanteren van het protocol ‘de veilige school’;
• het bij handelingsverlegenheid aanvragen van advies bij de permanente commissie leerlingenzorg.

Zorg-coördinator

De zorg-coördinator regelt alle zorg die nodig is voor uw kind. Zij helpt bij het inschakelen van de juiste instanties die nodig zijn voor een goede begeleiding op school en eventueel bij u thuis. De zorg-coördinator maakt deel uit van het zorgteam.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen met problemen van welke aard dan ook kunnen terecht bij mevr. van Ark en mevr. Fijan. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Sportmove

Leerlingen die het lastig vinden om aansluiting te vinden bij een sportclub kunnen via onze Sportmovebegeleiders geholpen worden bij het vinden van een sport en club die bij hen past.

PMT

PMT staat voor psycho-motorische training. Deze training geven wij aan leerlingen die minder weerbaar zijn en/of moeite hebben met aangeven van de eigen grenzen of het herkennen van de grenzen van anderen.

Nazorg

Een leerling die de school heeft verlaten, wordt in het kader van de ‘nazorg’ minimaal 1 jaar begeleid. Zowel de leerling als het bedrijf kan een beroep doen op de school voor ondersteuning. Na dit jaar kan de stichting MEE extra ondersteuning bieden door het inzetten van een arbeidsconsulent. De leerling moet wel zijn aangemeld bij MEE. Arbeidsdeskundigen kunnen de leerling verder helpen bij vragen omtrent werk, wonen, vrijetijdsbesteding en andere zaken.

Copyright 2019 MijnSchool