Mijn gezonde school

Onze school is gezond!

Alle schoolse activiteiten zijn rook- , alcohol- en drugsvrij. Dit geldt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn een rookvrije school. Dit betekent dat er in het gebouw en op het plein niet gerookt mag worden. We werken ook aan extra beweging door één keer per week een pauzemoment buiten te houden.
Bij het slecht weer (regen/ sneeuw) is de pauze gewoon binnen.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft het (bovendien speciale aandacht voor het) themacertificaat voeding en bewegen, en heeft speciale aandacht voor alcohol, roken en drugs.

Mijnschool heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum behaald! Met de Schaal kan Mijnschool laten zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend.  De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Rookvrije school

In schooljaar 2019-2020 willen we een rookvrije school zijn.
Dit betekent dat roken op Mijnschool dan niet meer wordt toegestaan.
Een rookvrije school hoort bij het programma : “De gezonde school”.

2016-2017: klassen 3, 4, 5 mogen nog roken
2017-2018: klassen 4 en 5 mogen nog roken
2018-2019: klassen 5 mogen nog roken
2019-2020: Rookvrije school

In schooljaar 2019-2020 is Mijnschool een rookvrije school!
Het team  van Mijnschool raadt roken af en stimuleert hiermee een gezonde leefstijl.

Logo%20Gezonde%20School%20400x533px

Copyright 2021 MijnSchool