Mijn gezonde school

Mijnschool heeft drie vignetten, voeding, bewegen roken, alcohol en drugs.

Logo%20Gezonde%20School%20400x533px

Rook-, alcohol en drugsbeleid
Mijnschool is een alcohol- en middelenvrije school. Dit betekent voor leerlingen, medewerkers en gasten dat:

• In het schoolgebouw en op het plein niet wordt gerookt en er geen alcoholische dranken of verdovende middelen worden genuttigd.
• Er tijdens schoolfeesten, buitenschoolse activiteiten, diploma-uitreikingen die door school zijn georganiseerd, niet wordt gerookt en er geen verdovende middelen en alcoholische dranken worden gebruikt.

De leiding van de school ziet toe op de naleving van bovenstaande.
Tijdens de pauze momenten zijn de pleinwachten verantwoordelijk voor de naleving. Tijdens de jaarlijkse diploma-uitreikingen, de schoolfeesten en de buitenschoolse activiteiten zijn de organisatoren verantwoordelijk.

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Scholen die een vignet Gezonde School hebben behaald mogen zich Gezonde School noemen. Hieraan zijn een aantal specifieke voorwaarden verbonden.

Voeding, Gezonde kantine

De kantine van Mijnschool voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen we het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie. Dat betekent dat de kantine in elke productgroep (zoals dranken, brood, zuivel, beleg) minstens één betere keuze aanbiedt. Dit geldt ook voor het aanbod in de drank automaat. Onze Gezonde Schoolkantine biedt een hygiënisch watertappunt aan waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen. Gezond eten en drinken gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij. Mijnschool heeft al sinds 2017 elk jaar de gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum behaald! Met de Schaal kan Mijnschool laten zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend. De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

Beweging: Mijn sportcoach

Hoi allemaal! Mijn naam is Mark Aarts en ik ben VO-coach bij GA! Harderwijk. Jullie zullen mij regelmatig zien rondlopen in de gangen, het schoolplein of in de sporthal van Mijnschool. Ik ga mijn best doen en hoop jullie te laten zien dat bewegen leuk, makkelijk en voor iedereen is! Geen zorgen, ook als je jezelf niet sportief vindt kun je makkelijk meedoen. Hebben jullie vragen of ideeën? Laat het me weten via mark@gaharderwijk.nl

Tot snel!

Gezonde relaties en seksualiteit

Aandacht voor relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven zij vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. (www.gezondeschool.nl) Op Mijnschool wordt tijdens de mentorles aandacht besteed aan gezonde relaties, weerbaarheid en identiteit. We werken met de methode Living Loving (WISeducatie).
Ook tijdens de verzorgingslessen wordt hier extra aandacht aan besteed. Onderwerpen die hierbij aan bod komen, zijn: vriendschap, relaties, het aangeven van grenzen, je eigen normen en waarden, je geloof en je opvoeding, diversiteit en respect voor elkaar.

Copyright 2024 MijnSchool