Mijn gezonde school

Onze school is gezond, gezonde leerlingen presteren beter!

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Scholen die een vignet Gezonde School hebben behaald mogen zich Gezonde School noemen. Hieraan zijn een aantal specifieke voorwaarden verbonden.Logo%20Gezonde%20School%20400x533px

Mijnschool heeft drie vignetten, voeding, bewegen roken, alcohol en drugs.

Gezonde kantine

De kantine van Mijnschool voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen we het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie. Dat betekend dat de kantine in elke productgroep (zoals dranken, brood, zuivel, beleg) minstens één betere keuze aanbied. Dit geldt ook voor het aanbod in de drank automaat. Onze Gezonde Schoolkantine biedt een hygiënisch watertappunt aan waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen. Gezond eten en drinken gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij. Mijnschool heeft al sinds 2017 elk jaar de gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum behaald! Met de Schaal kan Mijnschool laten zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend. De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

Copyright 2021 MijnSchool