Mijn MR

 

mr

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)van Mijnschool bestaat uit medewerkers en ouders van Mijnschool.

De MR behartigt de belangen van school, ouders en leerlingen.
De MR bestaat uit een school- en oudergeleding.

Schoolgeleding:  mevr. N.Tuasela, mevr. D. Petersen, mevr. I. Schreuder

Oudergeleding: dhr. van Til , Mevr. Balk, Mevr. Soetekouw, Mevr. Dirksen

Indien u vragen heeft aan de MR van Mijnschool kunt u deze aan de MR stellen.

Het mailadres van de MR is:

mr@mijnschool.nu

 

 

Copyright 2020 MijnSchool