Mijn MR

mr

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)van Mijnschool bestaat uit medewerkers en ouders van Mijnschool.

De MR behartigt de belangen van school, ouders en leerlingen.
De MR bestaat uit een school- en oudergeleding.

Namens het personeel:
Mevr. Willems, mevr. Willemsen
Mevr. van der Meulen, Dhr. Attema

Namens de ouders:
Mevr. Koa,
Dhr. Scholman.

Indien u vragen heeft aan de MR van Mijnschool kunt u deze aan de MR stellen.

Het mailadres van de MR is:

mr@mijnschool.nu

 

Copyright 2021 MijnSchool