Mijn vakkenpakket

 

Theorie

• Nederlandse taal;

• rekenen/wiskunde;

• maatschappelijke vorming waaronder:

aardrijkskunde, geschiedenis/staatsinrichting, verkeerseducatie, natuuronderwijs, maatschappelijke stage;

• sociale vaardigheden;

• lichamelijke opvoeding;

Praktijk

• sector techniek:

-bouwtechnieken (houtbewerking, schilderen, metselen)

-mechanische technieken: metaalbewerking/lassen, fiets- en bromfietstechniek, onderhoud

• sector zorg en welzijn:

– verzorging;

– koken/huishoudkunde;

– uiterlijke verzorging;

– milieu en zelfzorg;

• sector economie:

– winkel- en magazijnwerkzaamheden;

– consumptieve technieken. – textiele werkvormen – zorg en welzijn

• sector groen:

– plant- en dierverzorging.

• stage:

– stage voorbereiding;

– arbeidstraining;

– interne stage en maatschappelijke stage;

– extern begeleide stage;

– oriënterende stage;

– plaatsingsstage;

– nazorg.

 

Aanvullend:

• Engels;

• expressievakken met beeldende vorming;

• tekenen en muziek;

• informatica en communicatieve technologie;

• werken bij Mijnschooljob

• Household (klussen in en rond huis).

Copyright 2024 MijnSchool