Toelating

De school waar de leerling vandaan komt meldt de leerling aan bij Mijnschool. Deze aanmelding omvat:

• persoonsgegevens;

• het onderwijskundig rapport;

• onderzoeken en rapporten.

Het onderwijskundig rapport wordt door de aanleverende school besproken met de ouders. Daarna ondertekenen de ouders het rapport voor akkoord. Na ontvangst van de aanmelding volgt een eerste kennismaking met Mijnschool. De leerling wordt eventueel onderzocht en getoetst. Als er twijfel is over de plaatsing binnen het praktijkonderwijs wordt advies gevraagd aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze commissie beoordeelt de aanmelding.

Copyright 2024 MijnSchool