Schoolvisie en uitgangspunten

 

Onze visie

Mijnschool is een kleinschalige christelijke school. Leerlingen worden gecoacht, gestimuleerd en krijgen de ruimte zich te ontwikkelen naar eigen tempo, mogelijkheden en interesse zodat zij na hun schoolperiode in de maatschappij kunnen wonen, werken en recreëren.

Ons veiligheidsplan

Lees hier ons digitale veiligheidsplan. stichting-school-en-veiligheid-logo

Open school

Mijnschool is een open school: dat wil zeggen dat de leerlingen uit allerlei kerkelijke milieus en buiten-kerkelijke gezinnen komen. De christelijke identiteit wordt uitgedragen door:

• lessen godsdienstonderwijs;

• dag- en maandopeningen, sluitingen;

• vieringen van christelijke feestdagen;

• de wijze waarop wij met elkaar omgaan.

 

Onze schoolsfeer

Een goede schoolsfeer is belangrijk. Om dit te bereiken heeft de school:

• duidelijke schoolregels;

• een schoolprotocol ‘De veilige school’;

• een extra plein voor zorgleerlingen;

• goede contacten met ouders;

• enthousiaste medewerkers.

 

School en maatschappij

‘Mijnschool’ leidt leerlingen op naar werk. Tijdens de schoolloopbaan wordt de nadruk gelegd op het maken van verantwoorde keuzes in de eigen ontwikkeling. Deze keuzes hebben leerlingen nodig om later te kunnen wonen, werken en recreëren in de maatschappij.

 

Prioriteiten

Mijnschool hecht veel waarde aan:

Het oefenen van:

• sociale vaardigheden;

• het versterken van een positief zelfbeeld;

• het positief motiveren van de leerling;

• het coachen van leerlingen naar goed burgerschap;

• het bevorderen van de zelfredzaamheid;

• het leren van de basisvaardigheden schrijven, rekenen en taal binnen de individuele mogelijkheden van de leerling;

• een onderwijsprogramma op maat.

 

Copyright 2024 MijnSchool