Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Inmiddels zijn in het primair en voortgezet onderwijs in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht.

Het praktijkonderwijs valt onder het regulier voortgezet onderwijs. De “aanwijzing voor LWOO” en “TLV voor PrO” wordt afgegeven door een commissie van het samenwerkingsverband.

Voor Mijnschool wordt dat gedaan door de PCL NW-Veluwe. De criteria voor het Pro m.b.t. leerachterstanden blijven gelden. Ook zal voor leerlingen met een IQ boven 90 aangetoond moeten worden, dat er sprake is van sociaal emotionele problematiek.

Mijnschool heeft een loketfunctie. Dit wil zeggen dat u met uw vragen over passend onderwijs bij ons terecht kunt en wij u waar mogelijk verder helpen bij het vinden van de juiste vorm van onderwijs.

Copyright 2024 MijnSchool