Mijn opleidingen

Op Mijnschool kan je verschillende diploma’s of certificaten halen. In het derde jaar kan je een keuze maken uit de sectoren:

  • Techniek, (met daarin de opleiding houtbewerken, en metaalbewerken/ lassen)
  • Groene (leef)omgeving, (met daarin de opleiding groen)
  • Dienstverlening en zorg, (met daarin de opleiding Zorg & Welzijn, Groothuishouding, Horeca BAS & KAS)
  • Economie en handel. (met daarin de opleiding winkelvaardigheden)

In het vierde jaar kan je een keuze maken voor een opleiding binnen of buiten de school.

Wat is belangrijk om een opleiding te mogen beginnen:

• leeftijd;

• doorzettingsvermogen;

• gedrag;

• sociale vaardigheden;

• concentratie;

• leervermogen;

• testresultaten;

• stage-mogelijkheden.

Je krijgt een proeftijd van zes weken. In deze periode wordt gekeken of je de juiste beroepshouding, motoriek en sociale vaardigheden bezit om de opleiding met goed gevolg te kunnen volgen. Klik op de linkjes voor een filmpje bij de opleiding.

consumptieve technieken

De cursus duurt twee keer een jaar en wordt per jaar afgesloten met een landelijk examen van Stichting Vakopleiding Horeca. De cursus bestaat uit praktijk- en theorielessen m.b.t. het werken in de keuken en het restaurant. Het is het belangrijk dat je in een horecabedrijf stage lopen. Je kunt twee diploma’s halen.

winkelvaardigheden

De cursus duurt een jaar en bestaat uit praktijk- en theorielessen. De cursus wordt na toetsing afgesloten met een praktijkdiploma. Je kunt SVA 1 of SVA 2 volgen. Het is belangrijk dat ze in een winkelbedrijf stage lopen.

werken in de groothuishouding

Als je stage loopt in een zorginstelling of schoonmaakbedrijf kunnen in de beroepsvorming de cursus ‘werken in de groothuishouding’ volgen. De cursus duurt een jaar. Je kunt SVA 1 of SVA 2 volgen. Tijdens de lessen is er ruim aandacht voor schoonmaaktechnieken. De cursus wordt na toetsing afgesloten met het branchecertificaat ‘werken in de groothuishouding’. Het is belangrijk dat je in een zorginstelling of schoonmaakbedrijf stage lopen.

woonhulp

De opleiding duurt een jaar. De opleiding wordt afgesloten met een branche-examen. De opleiding bereidt je voor op het werken als woonhulp in de zorg. Je leert de vaardigheden op school en in een stage bedrijf. Er is tijdens de opleiding extra aandacht voor de basis schoonmaak-technieken.

cursus jeugd EHBO

Je jeugd EHBO diploma kan je halen in het derde jaar van de beroepsvorming. De cursus duurt een half jaar en bestaat uit praktijk- en theorielessen. De cursus wordt afgesloten met een examen.

werken in het groen

Als je belangstelling hebt voor tuinonderhoud kan je de opleiding ‘werken in het groen’ doen. Deze cursus duurt een jaar en wordt na toetsing afgesloten met een branchecertificaat. Je kunt SVA 1 of SVA 2 volgen. Het is belangrijk dat je in een groenbedrijf stage gaat lopen.

• VCA

De cursus VCA duurt een jaar. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. In het 4e of 5e jaar biedt Mijnschool je de mogelijkheid om de cursus basisvaardigheid VCA te volgen. Dit diploma is 10 jaar geldig en is voor veel bedrijven een voorwaarde om te kunnen werken. Het geeft je voordeel bij het verkrijgen en behouden van een baan.

lassen

De cursus MIG/MAG-lassen duurt ongeveer 1½ jaar. Je kunt deel certificaten halen: Praktijk en Theorie. Wanneer je deze allebei hebt gehaald heb je het NIL-diploma Niveau 1 gehaald.

Dit diploma is je leven lang geldig en is landelijk erkend.

hout bewerken

De opleiding machinale houtbewerking duurt 1,5-2 jaar en wordt gegeven op Mijnschool. Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je stage loopt in de sector hout. De opleiding wordt na toetsing afgesloten met een branche-certificaat.

schilderen

De opleiding schilderen duurt een jaar. Tijdens de opleiding loop je stage bij een schildersbedrijf en leer je de praktische vaardigheden op stage. Op school leer je de theorie die bij schilderen hoort. De opleiding wordt na toetsing afgesloten met een branche-certificaat.

• ROC

In de beroepsvorming wordt bepaald of je in aanmerking komt voor een opleiding op een Regionaal Opleiding Centrum. Op het ROC Landstede te Harderwijk kan de entree-opleiding worden gevolgd waarna een definitieve richting kan worden gekozen. Wij werken samen met alle andere ROC’ s in de regio. Om toegelaten te kunnen worden op een ‘ROC’ moet je een positief advies van Mijnschool hebben.

Copyright 2024 MijnSchool