Mijn leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de basis-en beroepsvorming. Samen met de directeur wordt één keer per 6 weken vergaderd over de volgende onderwerpen:

-leerlingen en medewerkers die ziek zijn en extra aandacht nodig hebben
-de inrichting van de school en het plein/ de tuin
-het schoolfeest en andere bijzondere activiteiten
-de schoolregels en de sfeer in de klas
-wensen vanuit de eigen klas t.a.v. de gezonde school etc.

De klasvertegenwoordigers die in de leerlingenraad zitten hebben een belangrijke rol: zij informeren de leerlingen van de eigen klas over hetgeen is besproken en brengen tijdens de vergadering de punten in die de klas belangrijk vindt om te bespreken.

Copyright 2024 MijnSchool