Denk mee met de MR, meldt u aan!

Beste ouders/ verzorgers,

De MR Mijnschool zoekt versterking!

De medezeggenschapsraad van Mijnschool houdt zich bezig met beleidsmatige zaken en denkt mee over het jaarplan van de school. Elke 2 maanden (vrijwel altijd de maandag avond) komen we samen om onze agenda punten door te spreken en besluiten te nemen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die geïnteresseerd is om mee te denken qua beleid en schoolzaken in samenwerking met de personeelsgeleding van de MR Mijnschool (Sjouke, Dorien en Romy).

Voor meer informatie of bij interesse mag worden gemaild naar MR@mijnschool.nu