3 juli Diploma-uitreiking voor de beroepsleerlingen die een branche-diploma hebben behaald, overige leerlingen vrij. ’s Avonds schoolverlatersfeest

3 juli Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking voor de beroepsleerlingen is alleen voor de leerlingen die een branche-diploma hebben behaald en officieel examen hebben gedaan (zie ook onze nieuwsbrief).

Overige leerlingen vrij. ’s Avonds schoolverlatersfeest

 

Copyright 2024 MijnSchool