Mijn nieuwsbrief 3, februari 2017

 

 

– In de week van 20 februari krijg je je eerste rapport. Hierna volgen de rapportbesprekingen met je ouders/verzorgers. Wil je na de vakantie het antwoordstrookje meenemen voor woensdag 8 maart? Je kunt je rapport bewaren in de rapportmap die je in de eerste klas hebt gekregen.

– De basisvorming heeft les gekregen in judo, mooi om te zien dat leerlingen een stukje zelfverdediging hebben geleerd.

– Er zijn veel klachten over het gebruik van de tablets, leerlingen gebruiken de tablets niet altijd op de goede manier. Het spelen van spellen, downloaden van apps, het luisteren van muziek of het veranderen van de instellingen  is niet toegestaan. De regels voor gebruik zijn dus strenger geworden. Vanaf heden wordt er nog strenger op toegezien en is ook muziek luisteren niet meer toegestaan. Leerlingen die de regels overtreden worden naar huis gestuurd, de school neemt contact op met de ouders en de kosten van het herstel van de tablet zal door school in rekening worden gebracht. We hopen als school dat de enorme investering in de tablets en het werken daar mee niet voor niets zijn geweest!  De leerlingen hebben vandaag uitgelegd gekregen wat de gevolgen zijn van het bewust overtreden van de regels. Laten we er samen verstandig mee omgaan.

– Op 11 maart zullen tijdens de marathon van Harderwijk verschillende docenten van Mijnschool de 5, 10 of 21 kilometer lopen! Sportief!

– Op 5 juni wordt er op de Mont Ventoux gefietst voor het goede doel (MS stichting). Meneer van den Oudenaller, we vinden u supersportief!

– Indien wij hoofdluis constateren bij uw kind, wordt contact met u opgenomen en sturen wij daarna uw zoon/ dochter naar huis. Uw zoon/ dochter wordt de volgende dag, na een hoofdluisbehandeling weer op school verwacht. Lees hier meer over hoofdluis. De nationale luizendag is op 8 maart. Op school zal ook af en toe op luizen gecontroleerd worden om verspreiding te voorkomen! De luizencoördinator op Mijnschool is mevrouw Hesseling.

– In de tweede klassen wordt er druk geoefend met Jeugd EHBO. Over een paar maanden doen de leerlingen examen!

– De voorbereidingen voor de branche-examens van  de groepen 4 en 5 zijn in volle gang, binnenkort is er al VCA examen en examen lassen. De leerlingen die examen doen krijgen een rekening van 90 euro. Als school kunnen wij niet alle kosten van de examens betalen. Er wordt daarom een deel in rekening gebracht. Wij mogen de examens niet zelf afnemen en huren daarvoor examinatoren vanuit de branches in.

– Mijnschool heeft de Gouden kantineschaal voor gezonde voeding gekregen!

– Het team van Mijnschool en de ouders van de MR hebben samen besproken hoe we de communicatie tussen school en ouders nog meer kunnen verbeteren. Er komt een verbeterplan.

– Onze schoolcoaches Sharon en José doen uitstekend werk! Leerlingen en medewerkers merken dat de extra aandacht die de Mijnschoolcoaches geven helpt bij het beter kunnen volgen van o.a. de lessen.

– De IVIO examens komen er weer aan. Groep B1 tot en met B7 doen op dinsdag 14 maart  (Nederlands) en donderdag 16 maart (rekenen) examen, de klassen 2 en 3 doen op 9 mei ( Nederlands) en 11 mei (rekenen) examen. De IVIO examens worden alleen aangeboden indien de docent inschat dat de leerling examen kan doen. De IVIO examens geven geen automatisch recht op doorstroom naar het ROC of een andere klas. De leerling kan door het doen van IVIO examen laten zien dat hij heeft gewerkt aan zijn taal- en rekenniveau!

– Mevrouw van Ark is weer bijna beter! Mooi dat u er weer steeds vaker bent.

– De vrije dagen tot de zomervakantie:

woensdag 15 maart (studiedag leraren), 14 april (Goede Vrijdag), 17 april (2e Paasdag), 24 april t/m 5 mei (meivakantie), 25 en 26 mei (Hemelvaart), 29 en 30 mei (leerlingenbesprekingen), 31 mei (open morgen nieuwe leerlingen), 5 juni (2e Pinksterdag),  woensdagmiddag 21 juni na 12.40 uur, woensdagmiddag 28 juni na 12.40 uur (basisvorming). Na  de sportmorgen op 4 juli zijn jullie toe aan de zomervakantie (t/m 18 augustus)!

– Meneer van Ark (de metaalleerkracht) gaat onze school verlaten, we wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan.

– Heeft u vragen over de nieuwsbrief? Bel gerust en stel uw vraag aan mevr. van Ark of dhr. van der Meer.

 

De voorjaarsvakantie (van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart) komt er aan. Geniet ervan!