Nieuwsflits corona 14 oktober

Beste ouder/ verzorger,

Momenteel hebben we twee Coronabesmettingen. De zieke leerlingen hebben op dit moment lichte verschijnselen en  zijn thuis. Zodra er een Coronabesmetting gemeld wordt, volgen we precies de richtlijn van het RIVM en de GGD. Indien de zieke Coronaleerling contact heeft gehad  met uw kind wordt u benaderd. Uw kind hoort dan hoe lang het thuis moet blijven. Indien uw kind geen klachten heeft hoeft het niet getest te worden. Indien u vragen heeft bel dan gerust naar school.

Leerlingen die vanaf 12 oktober geen mondkap bij zich hebben kunnen deze kopen op school voor 50 cent  of de mondkap thuis ophalen. Bij weigering om een mondkap te dragen tijdens het lopen of ‘hangen’ in de gangen wordt de leerling naar huis gestuurd en wordt u gebeld. Uw kind mag dan pas de lessen weer volgen als de mondkap geregeld is en wordt gedragen volgens de voorschriften. Het dragen van de mondkap is opgenomen in ons protocol ‘De veilige school’. Ook welke maatregelen er zijn bij het bewust niet willen dragen. In de klas en kantine hoeft geen mondkap te worden gedragen maar er wordt dan wel verwacht dat leerlingen zoveel mogelijk zitten.

Overigens merken we nu al dat bijna alle leerlingen een mondkap dragen en daarmee laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor een ander. We waarderen dit.

Indien u de school wilt bezoeken kan dit na schooltijd en alleen op afspraak, bij binnenkomst geldt dat u een mondkap draagt en zich laat registreren bij de administratie.

Mocht u vragen hebben belt u dan gerust.

Groet namens het team