Presentis voor ouders en leerlingen

Wij willen u graag uitnodigen om Presentis van uw zoon/dochter te gaan gebruiken. De brief met inloggegevens krijgt u van de mentor van uw kind.
In Presentis kunt u bekijken hoe het gaat met uw zoon/dochter op onze school. Behaalde competenties (kennis, vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten) tijdens de theorie en praktijk, cijfers, stage, de extra ondersteuning die uw zoon/dochter krijgt en de gesprekken met zijn/haar mentor zullen in Presentis bijgehouden worden. Zo heeft u altijd een overzicht van alle zaken die spelen op school en die te maken hebben met de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Ook de dagelijkse gang van zaken, zoals het huiswerk en de aanwezigheid.
Uw zoon/dochter kan belangrijke bestanden voor school uploaden naar Presentis. U kunt hierbij denken aan foto’s en/of filmpjes van projecten of schoolreisjes, spreekbeurten, powerpoint presentaties, stageverslagen en werkstukken. Daarnaast wordt er verwacht dat zij zichzelf beoordelen op vaardigheden en competenties. Hoe zien zij zichzelf?
Naast de serieuze zaken kan uw zoon/dochter Presentis aanpassen naar eigen smaak met een profielfoto, een eigen achtergrond of kleur.
De onderdelen van Presentis op een rij:

 • Algemene competenties (Sociaal emotionele ontwikkeling)
 • Beroepscompetenties
 • Behaalde vaardigheden op Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap
  (Domeinen van het Curriculum Praktijkonderwijs)
 • Tip&Top voor de praktijkvakken en gym
 • Cijfers van de theorie
 • Doelen (Waar wil ik aan werken? Wat wil ik leren? En hoe pak ik het aan?)
 • Leerlingenzorg (De eventuele extra ondersteuning die wordt ingezet)
 • Bevorderende en belemmerende factoren (Waar wij als professionals rekening mee moeten houden)
 • Onderwijsbehoeften (Wat heb ik nodig om mij goed te kunnen ontwikkelen op school en stage?)
 • Gesprekken (Verslaglegging van ontwikkelgesprekken, stagebezoeken, huisbezoeken enz.)
 • Stage (Stagegeschiedenis, verslaglegging en scores op competenties)
 • Bestanden en documenten
 • Dagboek (Aanwezigheid, dagelijkse gang van zaken en eventuele incidenten op school)
 • Advies voor uitstroom en ondersteuning
 • Over mij (Vragen die de leerling laten nadenken over wat wil ik? Wat kan ik?)
 • Nazorg (Nadat leerlingen uitstromen, volgen en ondersteunen wij nog twee jaar lang)

  U als ouder, de mentor en ook docenten kunnen meekijken in Presentis van uw zoon/dochter en ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling.
  Bijna alle onderdelen van Presentis zullen worden bijgehouden door of samen met uw zoon/dochter. Er zijn een paar zaken die de mentor doet, zoals het verslag maken van de gesprekken die uw zoon/dochter heeft met zijn/haar mentor. Ook zal de mentor controle houden over de ingevulde gegevens. Beroepscompetenties worden bijgehouden door de vakdocenten, zij beoordelen of
  beroepsvaardigheden worden beheerst d.m.v. observatie en toetsmomenten.
  In de klas zal er iedere week gelegenheid zijn om aan Presentis te werken. Daarnaast kan uw zoon/dochter er ook gewoon thuis aan werken.