Tablet onderwijs

 

Op Mijnschool werken leerlingen regelmatig met tablets. Wij gebruiken het programma Snappet voor rekenen en taal. De leerlingen rekenen de opgave uit hun hoofd of op papier uit. Het antwoord voeren zij op de tablet in. Na het invoeren ziet de leerling of het antwoord goed of fout is. Een fout antwoord mag eenmaal worden verbeterd. De leerling ziet aan het einde van de les hoeveel opgaves zijn gemaakt. Na één jaar werken op de Snappet kan gesteld worden dat de leerling tweemaal zoveel opgaves maakt. De resultaten verbeteren zichtbaar.

Wat zijn de voordelen:

  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
  • Meer individuele differentiatie mogelijk.
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.

Copyright 2024 MijnSchool