Verslag medezeggenschapsraad Mijnschool, 9 april 2018

 

Tijdens deze vergadering hebben we het gehad over het generatiepact en juridisering daarvan. Dit is een regelgeving die je als school kunt hanteren waarmee oudere collega’s eerder kunnen stoppen en jongeren een kans krijgen op werk. Er is loonruimte voor nodig. De GMR gaat dit onderwerp behandelen tijdens de vergadering.
Ook hebben we gesproken over de cao richtlijnen en compensatie met werken op vrije dagen.  Meneer van der Meer heeft daar een beleid over geschreven waarin bepaalde situaties duidelijker zijn geworden.
Huisbezoeken: is dit elk jaar nodig? Hierin verschillen de meningen onder de oudergeleding. Sommige vinden het heel waardevol terwijl andere het eerste schooljaar prima vinden maar daarna voldoet een bezoek op school ook.
De MR vergadert over het social media gebruik van de leerlingen tijdens school. Moet dit verboden worden of juist een goede begeleiding of les geven in het gebruik van social media? Dit wordt in de volgende vergadering weer besproken.