Voorlichting stage richting werk, dinsdag 9 april, vanaf half 7.

Voorlichting stage richting werk met behulp van Sociale zaken, St. ‘MEE’,

             Inclusief Groep en UWV

De stageleerkrachten organiseren een informatieavond met een aantal instanties, waar u mee te maken kunt krijgen om werk te vinden en te behouden voor uw zoon of dochter.

Het kan voorkomen dat het niet lukt om zomaar ergens werk bij een ‘vrij bedrijf’ te krijgen.

Dan zijn er instanties en regelingen die hulp kunnen bieden: een Sociale Dienst en of Stichting ‘MEE’ (een landelijke organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte).

Door het lopen van stages kan de school u adviseren om voor uw zoon of dochter een indicatie voor het ‘Doelgroepregister’ aan te vragen of een indicatie voor ‘beschut werk’ bij het UWV. Of een Wajong. Daardoor krijgt u te maken met één of meer van deze instanties.

De ervaring leert, dat leerlingen met een ‘regeling’ en hulp wel een baan kunnen vinden en behouden (al of niet bij een vrij bedrijf).


Deze avond is gepland op:
dinsdag 9 april, inloop vanaf  half 7 met een kopje koffie of thee,

kwart voor 7 opening door dhr. Van der Meer, daarna volgt de presentatie tot ± kwart over 8.

Er zijn vertegenwoordigers van de Sociale Dienst Meerinzicht, Stichting MEE en

sociaal ondernemer Inclusief Groep.