Vrije momenten voor leerlingen, let op!

Hieronder ziet u wanneer uw kind extra lesuitval heeft vanwege o.a. studiemomenten voor het team en de leerlingbesprekingen:




Woensdag 6 maart: de hele dag vrij i.v.m. studiedag team

Woensdag 25 maart: leerlingen laatste lesuur vrij

Vrijdag 29 maart: leerlingen vrij vanwege Goede Vrijdag

Vrijdag 12 april: leerlingen vrij

Maandag 3 juni, dinsdag 4 juni, woensdag 5 juni: leerlingen vrij na 11.30 i.v.m. leerlingbesprekingen

Woensdag 26 juni: leerlingen vrij i.v.m. open dag nieuwe leerlingen

Bijzonderheden over de laatste twee schoolweken van het schooljaar volgen later.

De reguliere stages van de klassen 4 en 5 gaan op de genoemde dagen gewoon door.